NOB Specialisaties

Hier de artikelen over algemene NOB specialisaties de ScubaDoe specialisaties vallen onder ScubaDoe

Voor diegene die veilig langer willen duiken en toch een korte decotijd

Heeft het duiken met nitroxmengsels je dusdanig geboeid dat je meer wil weten dan je tijdens de basis nitroxopleiding hebt geleerd? Lees dan hieronder wat je met de specialisatie nitrox gevorderd aan kennis en ervaring kunt opdoen!

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om te duiken met nitroxmengsels met 21 tot en met 40 procent zuurstof. Hij kan daarmee ook decompressieberekeningen maken, gebruikmakend van de DCIEM-nitroxtabellen.

 

omslag-nitrox-basis-klein

Ingangsniveau

 • 3* duikbrevet
 • Nitroxduiker
 • Specialisatie decompressieduiken

 

Uitgangsniveau
Zowel het brevet Nitroxduiken als het brevet Gevorderd Nitroxduiken geldt als een keuzespecialisatie voor het 4* duikbrevet. (Nitroxduiken plus Nitrox gevorderd tellen samen als één keuze specilisatie)

 

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2* Instructeur, intructeur-trainer, docent of 3* Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft én de aanvullende nitroxinstructeuropleiding heeft gevolgd.

 

Kwalificatie
Het praktijkgedeelte dient onder toezicht van een gekwalificeerde NOB Nitroxinstructeur plaats te vinden. Hij tekent de gemaakte duiken in het logboek af. De cursist, die het theoretisch en praktisch gedeelte van de cursus Gevorderd Nitroxduiken met succes heeft gevolgd, mag decompressieduiken maken met alle EAN mengsels van EAN22 t/m EAN40 en als decogas EAN50. Voor de volledigheid vermelden we, dat decompressieduiken alleen door duikers met minimaal het brevet 3* Duiker gemaakt mogen worden.

 

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Voor diegene die veilig langer willen duiken

Op veel duiklocaties zou je soms wat langer onder water willen blijven: er zijn bijvoorbeeld bijzondere vissen te zien, er ligt een groot wrak dat je wil verkennen of je wil simpelweg langer genieten van het ‘onder water zijn’. Herken je dit gevoel? Overweeg dan eens om de basis nitroxopleiding te volgen, zodat je leert duiken met nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Duiken met een verhoogd zuurstofpercentage - en daardoor een lager stikstofpercentage - geeft je de mogelijkheid om langer onder water te blijven!

Leerdoel
Na het behalen van het brevet Nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het maken van niet-decompressieduiken met de standaard nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Hij heeft basiskennis van de belangrijkste materialen en vulmethoden die bij het duiken met EANx worden gebruikt. Hij heeft kennis van de aanvullende medische aspecten die een rol spelen bij het duiken met EANx.

 

omslag-nitrox-basis-klein

Ingangsniveau
1* duikbrevet

 

 

Uitgangsniveau
Zowel het brevet Nitroxduiken als het brevet Gevorderd Nitroxduiken geldt als een keuzespecialisatie voor het 4* duikbrevet. (Nitroxduiken plus Nitrox gevorderd tellen samen als één keuze specilisatie)

 

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2* Instructeur, intructeur-trainer, docent of 3* Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft én de aanvullende nitroxinstructeuropleiding heeft gevolgd.

Kwalificatie
Het praktijkgedeelte dient onder toezicht van een gekwalificeerde NOB Nitroxinstructeur plaats te vinden. Hij tekent de gemaakte duiken in het logboek af. De cursist, die het theoretisch en praktisch gedeelte van de cursus Nitroxduiken met succes heeft gevolgd, mag niet-decompressieduiken maken met de mengsels EAN32 en EAN36. De cursist, die het theoretisch en praktisch gedeelte van de cursus Gevorderd Nitroxduiker met succes heeft gevolgd, mag decompressieduiken maken met EANx mengsels tussen 21 en 40% O2. Voor de volledigheid vermelden we, dat decompressieduiken alleen door duikers met minimaal het brevet 3* Duiker gemaakt mogen worden.

 

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Voor diegene die al die onderwaterdieren nu eens een naam wil geven

Een duik in de onderwaterwereld van de Nederlandse en Belgische wateren is een ontdekkingsreis in een bijzondere wereld van planten en dieren. In de specialisatie onderwaterbiologie wordt deze wereld op verschillende manieren belicht: de indeling van het planten- en dierenrijk komt bijvoorbeeld ter sprake, maar er wordt ook aandacht besteed aan samenlevingsvormen en invloeden van mens en natuur op organismen en hun verspreiding. Het boek dat bij deze specialisatie hoort is een bijzonder naslagwerk voor duikers met een hart voor het prachtige onderwaterleven!

 

Leerdoelen
Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:

 • kennis opdoen over het leven onder water;
 • inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;
 • beter leren observeren van het leven onderwater;
 • inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;
 • door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;
 • door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.
omslag digitale ow biologie klein 

 

Ingangsniveau
1* duikbrevet

 

Het cursusprogramma
Het programma omvat:

 • twee maal anderhalf uur theoretische instructie;
 • een toets over de theorie;
 • twee buitenduiken met daaraan gekoppelde opdrachten.

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2* Instructeur, intructeur-trainer, docent of 3* Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.

 

De cursusplaats
De instructeur bepaalt de cursusplaats naar eigen inzicht. Een theorielokaal met bord en flipover en eventueel een mogelijkheid tot het projecteren van dia’s verdient de voorkeur. Voor het duiken zijn alle soorten wateren geschikt. De cursus kan zowel in zoet als in zout water worden gegeven.

Uitgangsniveau
Onderwaterbiologie is een keuzespecialisatie voor het behalen van het 4* duikbrevet.

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Als je eens wat minder de weg kwijt wilt raken

Hoe ziet de onderwaterwereld er precies uit? Welke planten en dieren komen op welke dieptes voor? En op welke manieren kunnen duikers zich onder water oriënteren? Deze vragen staan tijdens de specialisatie onderwateroriëntatie centraal.

 

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om
- zich op een aantal manieren onder water te oriënteren;
- vastgestelde afstanden te zwemmen m.b.v. het aantal vinslagen of de benodigde tijd;
- parkoersen in diverse moeilijkheidsgraden te zwemmen.

 

oworientatie

 

Ingangsniveau
2*-duikbrevet 

 

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2*-Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.

 

 

Globaal cursusprogramma
Theoretische instructie
1 uur

Praktische instructie
4 uur (incl. toetsing). Duiken in niet-stromend water, diepte tussen 3 en 10 meter, met een goede toegankelijkheid vanaf de kant.

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Je ziet ze steeds meer en meer

In Nederland is het nog niet zo algemeen maar toch je ziet steeds meer rebreathers aan de waterkant. Het kan wel eens handig zijn om ongeveer te weten hoe het werkt

Leerdoelen
Het doel van de specialisatie rebreather intro is de cursist de kennis en het inzicht  bij te brengen die hem in staat stellen om te begrijpen hoe een rebreather werkt en wat de voordelen en de nadelen zijn.

 

helmet large2202011

 

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

 

 

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2*-Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.

 

 

Globaal cursusprogramma

Theoretische instructie 2,5 uur

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Duiken is een veilige sport: in vergelijking met andere sporten is het aantal ongevallen minimaal. Toch kan er tijdens het duiken wel eens wat mis gaan: er kunnen kleine incidenten plaatsvinden, maar ook ongevallen waarbij een grootschalige reddingsactie moet worden gecoördineerd. Wil je leren hoe je een incident of duikongeval kunt voorkomen en herkennen en welke rol je zelf in een reddingsactie kunt spelen? Overweeg dan eens om deze leerzame én leuke specialisatie te volgen!

Leerdoelen

De cursist leert hoe hij een incident of duikongeval kan voorkomen en herkennen, hoe hij moet handelen als het nodig is en welke rol hij zelf in een reddingsactie kan spelen. De specialisatie behandelt de organisatie van een reddingsoperatie tot en met de melding aan de DOSA. Ook leert de cursist hoe hij een duiker zuurstof kan toedienen. Via de DAN-applicatie Basic Life Support (afgekort BLS; verplicht onderdeel van de specialisatie Redden) leert hij hoe hij iemand kan reanimeren.

In het kader van de samenwerking met DAN is het onderdeel reanimatie per 1 juli 2011 volledig uit de specialisatie Redden verdwenen; een duiker behaalt zijn reanimatiediploma nu via DAN, het Oranje Kruis of de Hartstichting.

omslag-redden-klein

 

Ingangsniveau
1*-duikbrevet

 

 

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2*-Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.

 

 

Globaal cursusprogramma
Theoretische instructie
Circa 145 min (zuurstoftoediening 2 x )

Praktische instructie
Een zwembadpraktijkles en twee buitenwaterlessen, en een ongevalssimulatie

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Een volgelaatsmasker, dat is toch iets voor een beroepsduiker? Waarom zou je daar als sportduiker mee te water willen gaan? Ondanks dat deze vragen vaak gesteld worden, zijn er veel duikers die af en toe met een volgelaatsmasker (VGM) duiken. De afweging om een VGM aan te schaffen is echter een zeer persoonlijke, die je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is niet moeilijk! Het vraagt alleen specifieke kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien.

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat hij daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken.

Tevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare volgelaatsmaskers (VGM’s), hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden.

 

omslag-volgelaatsmasker-klein

Ingangsniveau specialisatie
Om deel te kunnen nemen aan de specialisatie moet de cursist:

 • minimaal 15 jaar zijn;
 • beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

 

Bevoegd instructeur
Deze introductie c.q. specialisatie mag gegeven worden door een 2*-instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft en in het bezit is van een eigen volgelaatsmasker.

 

 

Cursusprogramma specialisatie

 • theoretische instructie (1½ uur)
 • praktische instructie:
 • zwembad instructie (1 uur)
 • buitenwater instructie (5 duiken)

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Een volgelaatsmasker, dat is toch iets voor een beroepsduiker? Waarom zou je daar als sportduiker mee te water willen gaan? Ondanks dat deze vragen vaak gesteld worden, zijn er veel duikers die af en toe met een volgelaatsmasker (VGM) duiken. De afweging om een VGM aan te schaffen is echter een zeer persoonlijke, die je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is niet moeilijk! Het vraagt alleen specifieke kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien.

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat hij daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken.

Tevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare volgelaatsmaskers (VGM’s), hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden.

Ingangsniveau introductie
Om deel te kunnen nemen aan de introductie moet de cursist:
- minimaal 15 jaar zijn;
- beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

 

omslag-volgelaatsmasker-klein

Ingangsniveau introductie
Om deel te kunnen nemen aan de introductie moet de cursist:
 • minimaal 15 jaar zijn;
 • beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

 

Bevoegd instructeur
Deze introductie c.q. specialisatie mag gegeven worden door een 2*-instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft en in het bezit is van een eigen volgelaatsmasker.

 

 

Cursusprogramma introductie

 • theoretische instructie (1 uur)
 • praktische instructie:
 • zwembad instructie (min. ½ uur)

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Er liggen er heel veel, wrakken OW en het zijn niet alleen schepen.

Veel NOB-verenigingen organiseren regelmatig wrakduiken op de Noordzee. Om die reden is deze specialisatie gericht op het mede leidinggeven bij het uitvoeren van en deelname aan wrakduiken.

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:

 • zelfstandig een wrakduik kunnen voorbereiden;
 • alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren, als omschreven in deze specialisatie.

 

NOB-Wrakduiken-omslag

Ingangsniveau
2*-duikbrevet

 

 

Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2*-Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft én deze specialisatie als stagiaire heeft onderwezen onder begeleiding van een ervaren Instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur.

 

Cursusprogramma

Theoretische instructie

ongeveer 4 uur


Praktische instructie
Het maken van vier wrakduiken onder leiding van een bevoegde 2* NOB-instructeur. De wrakduiken moeten zijn gemaakt op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Eén van de wrakduiken mag gemaakt worden op het wrak ‘Le Serpent’ in het Grevelingenmeer (bij duikplaats de Kabbelaar). Deelnemers met ervaring in het wrakduiken zijn vrijgesteld van deelname aan het praktische gedeelte, mits zij minstens zes wrakduiken hebben gemaakt waarvan minimaal vier op wrakken in de Noordzee, Engelse of Bretonse kustwateren. Deze wrakduiken moeten zijn gewaarmerkt door een bondsvereniging, door een NOB-erkende duikschool of door een daartoe bevoegde 2* NOB-instructeur.

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker

Een leerzame specialisatie voor eenieder

Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel! Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen. Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan opgevolgd door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
- zelfstandig een zoekactie kunnen voorbereiden en uitvoeren, al dan niet in combinatie met andere duikers.
- een voorwerp van de bodem kunnen bergen met een hefballon.

 

Rusland landschap

Ingangsniveau
2*-duikbrevet


 Bevoegd instructeur
Deze specialisatie mag gegeven worden door een 2* Instructeur, instructeur-trainer, docent of 3*-Instructeur die zelf de specialisatie gevolgd heeft.

 

Globaal cursusprogramma
Theoriesessie I: zoeken onder water 1 uur
Praktijksessie I: zoekmethoden op het droge 1 uur
twee duiken met zoekacties p.m.

Theoriesessie II: bergen 1 uur
Praktijksessie II: bergingsmethoden op het droge 1 uur
twee duiken met bergingsacties p.m.

(Het is mogelijk om de eerste zoeksessie en de eerste bergingssessie te combineren, als ook de tweede sessies van beide).

 

►1* - Junior    ►1* - Duiker    ►2* - Duiker    ►3* - Duiker    ►4* - Duiker