DAN Opleidingen

Hoofdcategorie voor alle DAN opleidingen

De NOB is in 2010 een samenwerking gestart met DAN helaas gaat deze samenwerking niet verder dan de DAN-BLS opleiding. Maar DAN heeft veel meer erg leuke en ook leerzame opleidingen in zijn pakket welke we allemaal voor U kunnen verzorgen. Via de logo's hieronder komt U bij een artikel met meer informatie over de diverse opleidingen.

 

First Aid Formaat wijzigenBLS DAN Formaat wijzigenAED Formaat wijzigenAquatics Formaat wijzigenO2 Formaat wijzigenAdvO2 Formaat wijzigenlogo MO2R Formaat wijzigenDEMP Formaat wijzigenHML Formaat wijzigenNeuro Formaat wijzigen

Meer over  DAN-marchio Formaat wijzigen de organisatie

Meer over  DAN-marchio Formaat wijzigen verzekeringen

Voor meer informatie gebruik dit contactformulier even.

DAN-marchio logo

DAN Europe in ons geval is een organisatie die is opgericht door en voor duikers om in geval van nood adequaat hulp te kunnen bieden. Om dit oorspronkelijk simpele doel te kunnen bereiken is er een hele organisatie ontstaan. Die nog steeds niet als doel heeft om winst te maken maar om hulp te bieden, maar ook om de ongevals oorzaken te onderzoeken en zo trachten te voorkomen, Opleidingen te verzorgen om de kennis en daarmee de zelfredzaamheid bij de duikers te vergroten, een verzekering aan te bieden die de schade ontstaan bij een ongeval dekt, een rechtsbijstands ondersteuning voor instructeurs is onderdeel van de Pro dekking.

De onderstaande vier statments komen rechtstreeks van de DAN-site

Missie & Visie

DAN helpt duikers in nood, 24 uur per dag/7dagen per week, overal ter wereld met spoedeisende medische hulp en promoot veilig duiken door middel van research, educatie, producten en diensten.

DAN Europe (Divers Alert Network Europe) is een internationale non-profit medische en research organisatie gewijd aan de veiligheid en gezondheid van duikers

Opgericht in 1983 bestaat DAN Europe om deskundige informatie en advies te geven ten voordele van haar leden en het duikpubliek. DAN Europe:

 • Geeft spoedeisende medische adviezen en assistentie bij onderwater duikverwondingen en werkt aan het voorkomen van verwondingen en het promoten van duikveiligheid
 • Promoot en ondersteunt onderwater duikresearch en -educatie
 • Streeft ernaar de meest accurate, up-to-date en niet vooringenomen informatie te verstrekken over zaken van algemeen belang voor het duikpubliek

De DAN Europe visie om de best bekende en vertrouwde organisatie in de hele wereld te zijn op het gebied van duikerveiligheid en noodhulpdiensten, gezondheid, research en educatie door haar leden, instructeurs, sponsors en de sportduikgemeenschap in het algemeen.

DAN Europe heeft bijna 100,000 leden!

Foundation Overzicht

DAN Europe, een internationale non-profit organisatie geregistreerd in Malta helpt duikers in nood en voert wetenschappelijk onderzoek uit om het duiken vrij van ongevallen en verwondingen te maken. Hier is hoe.

DAN Europe Foundation Kernactiviteiten:

 • 24/7 wereldwijde medische assistentie in het geval van duik- en niet-duiknoodgevallen
 • Coördinatie van hyperbare en medische diensten
 • Assisteren van hyperbare behandelcentra wereldwijd via RCAPP
 • Duik en niet-duik medische raadpleging
 • Verwijzingen naar medische specialisten en instellingen
 • Op maat maken van duikspecifieke verzekeringsdekking
 • Duikveiligheid en medisch onderzoek
 • Duikveiligheid en medische educatie
 • Deskundig duikjuridische hulp via het DAN Legal Network

Regio ‘s met dekking zijn ondermeer geografisch Europa, de landen van het Middellandse Zeegebied, de landen rondom de Rode Zee, het Midden-Oosten waaronder de Perzische Golf, de landen van de kustgebieden van de Indische Oceaan ten noorden van de evenaar en ten westen van Sri Lanka, maar ook de daarmee gerelateerde overzeese gebiedsdelen, districten en protectoraten.

Voordelen voor leden

Aansluiten bij DAN betekent actief deelnemen in de grootste, wereldwijde duikerorganisatie met meer dan 400.000 leden over de hele wereld en levert een belangrijke bijdrage aan het promoten van duikveiligheid

Door lid te worden van DAN stap je aan boord van de grootste duik medische hulporganisatie. DAN is een wereldwijd netwerk, altijd aan je zijde waar je maar heen gaat.


Meer dan 180 DAN artsen, de beste specialisten in hun eigen land, staan op basis van 24/7 tot je beschikking, om je in geval van nood te helpen.


Wetenschappers en onderzoekers van prestigieuze universiteiten werken met DAN samen om duiken veiliger te maken. Door middel van je lidmaatschapsbijdrage ondersteun je de researchactiviteiten van DAN.

DAN behandelt centraal meer dan 16.000 noodgevalgesprekken per jaar.

Honderden hyperbare kamers zijn opgenomen in het DAN netwerk. Ze zijn allemaal geselecteerd volgens criteria betreffende veiligheid en betrouwbaarheid.


Een wereldwijd netwerk van duikadvocaten staat klaar om je hun diensten betreffende raadpleging aan te bieden en je zo nodig te verdedigen.


Door lid te worden van DAN krijg je de beste duikverzekeringsdekking die er te krijgen is.


Meer dan 400.000 duikers zijn DAN lid.

International DAN

De International DAN (IDAN) bestaat uit vijf onafhankelijke DAN organisaties over de hele wereld die deskundige, spoedeisende medische en verwijzende diensten leveren.

De International DAN (IDAN) is samengesteld uit vijf onafhankelijke DAN organisaties over de hele wereld om deskundige spoedeisende medische en verwijzende diensten te bieden.
 
 

Deze regionale netwerken hebben toegezegd DAN’s missie na te streven en te werken volgens de protocollen overeengekomen door de International DAN. Ieder IDAN lidorganisatie is een non-profit, onafhankelijk draaiende eenheid. Ieder regionale DAN is afhankelijk van de steun van lokale duikers om noodnummer, noodgevallen, veiligheid en educatieve diensten te bieden. Bovendien heeft ieder land zijn eigen regels en regelgeving betreffende verzekeringen.

 • DAN America
 • DAN Europe
 • DAN Japan
 • DAN Southern Africa
 • DAN Asia Pacific

Tegenwoordig is International DAN een wereldwijd netwerk van meertalige 24-uurs duiknoodgevallen alarmcentrales, meer dan 500 hyperbare instellingen en een groeiend aantal duik-hyperbare specialisten om duiknoodgevallen te behandelen en duikgeneeskundige verwijzingen te accepteren. Elk jaar ontvangen de DAN noodnummers meer dan 15.000 duiknoodgevallen telefoontjes en de DAN Diving Medical Officers (DMO) beantwoorden duizenden medische en veiligheidsvragen.

Meer dan 400.000 DAN leden over de hele wereld doen hun voordeel wereldwijd met verzekerde spoedeisende medische diensten en hyperbare behandelingen.

BLS logo

DAN Basic Life Support

De Basic Life Support cursus is een beginneropleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

Cursusdoel
Het DAN Basic Life Support provider ("DAN BLS Provider") programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan te leren nodig om (BLS) bij volwassen slachtoffers te verlenen.
BLS bestaat uit meerdere Eerste Hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen.


Aanbevolen Minimum Trainingsuren
Theorie (les) uren = 1,5 – 2,5
Vaardigheden (praktijk) uren = 2,5 – 3,5
Deze cursus moet als een vier uur module (minimum) gegeven worden, zoals beschreven in dit handboek. De tijd die nodig is om de cursus te geven varieert en is afhankelijk van een heleboel factoren, waaronder het aantal cursisten en hun vaardigheid in het opnemen van de educatieve elementen van het programma.

 

Leer- en Vaardighedendoelen dan-bls

Aan het eind van dit programma, DAN Basic Life Support, kunnen cursusdeelnemers:

 • Verklaren basis Anatomie en Fysiologie.
 • De 4 schakels van de “overlevingsketen”opnoemen
 • Uitleggen waarom BLS belangrijk is
 • Het doel van BLS en reanimatie uitleggen
 • Gevaar herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uitvoeren
 • Zichzelf beschermen tegen kruisinfecties
 • De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven
 • Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden
 • Bewustzijn controleren
 • Een gewonde persoon geruststellen
 • De luchtweg openen
 • Controleren op normale ademhaling
 • 112 alarmeren
 • Borstcompressie en beademingen uitvoeren - reanimatie
 • De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker
 • De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie
 • Het belang van defibrillatie uitleggen
 • De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven
 • Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie
 • Hulp verlenen bij verslikking
 • Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden
 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen
 • De functie van het bloed beschrijven
 • Hulp verlenen bij (ernstige) uitwendige bloedingen
 • Verklaren wat shock is
 • Noemen van tenminste 3 oorzaken van shock
 • Aangeven van tenminste 7 waarschuwingstekenen van shock
 • Hulp verlenen aan gewonden in shock BLS DAN Formaat wijzigen

AED logo
Automated External Defibrillator course (AED) for Scuba Diving
Deze cursus, DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving, is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

Cursusdoel

Deze cursus is bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-)publiek te trainen en op te leiden in de technieken van het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij slachtoffers van een hartstilstand. Bovendien geeft deze cursus een herhaling van de Levensreddend Handelen technieken. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te breiden.
 
Leerdoelen aed

Aan het eind van dit programma, Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving cursus, zullen deelnemers in staat zijn om:

De waarschuwingtekenen van een plotselinge hartstilstand te herkennen.

Levensreddende Handelingen uit te voeren terwijl de automatische externe defibrillator klaargezet wordt.

Levensreddende handelingen uit te voeren met een AED.

Zorgen voor en onderhouden van een AED.

De aard en omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers zoals Schippers, waterliefhebbers en niet-duikende gezinsleden tot het verlenen van eerste hulp met een Automatische Externe Defibrillator. Deze cursus voorziet niet in het geven van reanimatietraining of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van de boot is gebracht.

Dan nog een kort overzicht van de verzekerings vormen van DAN

DAN Sport Member

Duik je voor passie en plezier?
Ben je op zoek naar nieuwe duikstekken over de gehele wereld?
Wil je het altijd veilig houden?

Word DAN Sport lid!


DAN Pro Member

Instructeur of duikgids?
Werkzaam als wetenschappelijk
of als commercieel duiker?

Word DAN Pro Member!


DAN Club Member
Ben jij een duikvereniging, - school of -centrum?
Ben je op zoek naar professionele en betrouwbare hulp in de hele wereld,
zowel voor jezelf als voor je cursisten / klanten?

Word DAN Club Member!


FAMILY Plans

Zijn er nog andere duikers in uw familie?

Vinden ze het leuk te reizen over de gehele wereld?

en je op zoek naar een interessante aanbieding om hen op te nemen in uw verzekeringsplan?

Kies een DAN Family Plan!

O2 logo

Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duikpubliek (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.

Cursus Doel
De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. 
De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. 
De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.


Leerdoelen dan-o2
Cursusdeelenemers moeten op de hoogte zijn van de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte).
Cursusdeelnemers moeten laten zien dat ze de DAN Zuurstofset goed weten te gebruiken, kunnen monteren, demonteren en alle onderdelen ervan kunnen gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Doelen Uitvoering Vaardigheden
Om de de DAN Oxygen Provider cursus met succes af te ronden, moeten de deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de DAN Zuurstofset (of andere acceptabele sets).
De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:

1. Beoordelen van de omgeving en veiligheid oxygen provider
2. Gebruiken van en omgaan met de DAN Zuurstofset
3. Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker 

demand valve

4. Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoesieningssystemen:

  • Vraagautomaat en masker
  • Free-flow, non-rebreather masker
  • Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat

5. Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de DAN Zuurstofset:

  • Zuurstoffles en -kraan
  • Multi-functionele drukregelaar
  • "T" handvat
  • Handwiel/sleutel
  • Zuurstof o-ring
  • Free-flow regelaar
  • Middendrukslang (wit)
  • Terugslagklep (in de schroefdraaduitgang)
  • Vraagautomaat
  • Mond/neusmasker
  • Non-rebreather masker
  • Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat

AdvO2 logo
Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries


Deze cursus, Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, is een gevorderden cursus en geeft extra training aan diegenen die met succes de DAN First Aid for Scuba Diving Injuries cursus hebben afgerond. Hij is bedoeld om Oxygen Providers te trainen in het gebruik van een beademingsautomaat (zoals met de MTV100) en/of de AmbuBallon (BMV).

Cursusdoel
Het DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries provider ("DAN Advanced Oxygen Provider") programma is ontworpen om de vaardigheden en kennis te onderwijzen die nodig zijn voor het levensreddend handelen en te reanimeren met reanimatie technieken om een duiker die niet ademt te helpen. De cursus is in twee delen onderverdeeld: Het gebruik van de Manually Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als reanimatie overdrukventiel) en het gebruik van de AmbuBallon (BVM)

Leerdoelen dan-advo2
Aan het eind van dit programma, DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, zijn deelnemers in staat om:

 • De instructies voor het verstrekken van zuurstof aan de niet-ademende gewonde duiker op te noemen.
 • De ideale concentraties zuurstof te noemen en de factoren die ze kunnen beïnvloeden.
 • De MTV en/of AmbuBallon te inspecteren.
 • De omstandigheden uiteen te zetten waarin de MTV en/of de AmbuBallon gebruikt kunnen worden.
 • De instructies voor beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De potentiële problemen met betrekking tot het gebruik van de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De overwegingen voor effectieve beademingen met de MTV en/of AmbuBallon te noemen.
 • De kenmerken van een effectieve beademing met behulp van een MTV en/of AmbuBallon te beschrijven.
 • De te volgen stappen voor reiniging, desinfectering en onderhoud van de MTV en/of AmbuBallon uit te leggen.
 • Een Omgevingsveiligheid Beoordeling uit te voeren.
 • De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid Beoordeling te noemen.
 • De Ademweg, Ademhaling en Circulatie (ABC's) van een gewonde duiker te beoordelen.
 • Een zorgzame houding te laten zien tegenover een duiker die ziek of gewond wordt.
 • De Luchtweg te openen en de Ademhaling van een gewonde duiker te onderhouden (voer Beademingen uit).
 • De MTV en/of AmbuBallon uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten.
 • De juiste techniek om de MTV en/of AmbuBallon voor gebruik te testen te demonstreren.
 • De MTV en/of AmbuBallon te gebruiken om een niet-ademende duiker te beademen (tijdens de training wordt dit gedaan op een pop)

De MTV te gebruiken om zuurstof toe te dienen aan ademende duikers.
De aard en omvang van deze cursus in beperkt tot het trainen van Oxygen Providers in het geven van eerste hulp, met behulp van de MTV en/of de BVM (AmbuBallon) voor niet-ademende duikers.

Deze cursus geeft geen complete training voor Reanimatie.

Aquatics logo

Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies


Deze cursus, Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies, of Aquatic Oxygen Provider, is een oplediding bedoeld om mensen te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.

Cursusdoel dan-aquatico2
Het doel van deze cursus is om mensen te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof asl eerste hulp bij verdenking van een onderdompelingsincident (bijna-verdrinking).

Leerdoelen
Deelnemers moeten laten zien dat ze de volgende leerdoelen goed beheersen om de cursus met succes af te kunnen ronden:

 • Beschrijf de rol en de functie van het hartvaat- en het ademhalingssysteem in het menselijk lichaam
 • Identificeer en beschijf de belangrijkste oorzaken van waterongelukken
 • Beschrij het mechanisme van verdrinking
 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuursto eerste hulp
 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt
 • Demonstreer beademen en reanimatie met een hulpverlener
 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer met een polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een niet-ademende zwemmer zonder polsslag.
 • Demonstreer de eerste hulp aan eenademende zwemmer.
 • Demonstreer de eerste hulp aan een zwemmer die tijdens de hulpverlening stopt met ademen

HMLI logo 

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries


Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

Cursusdoel
Het doel van deze cursus is het algemene duikpubliek en geïnteresseerde niet-duikers te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om te blijven leren.

Leerdoelen
Aan het eind van dit programma zullen de cursusdeelnemers in staat zijn om:dan-hmli

 • Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren
 • Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen
 • Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten
 • Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet door een zeedier
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven
 • Tenminste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te noemen
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven
 • Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren
 • Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven
 • Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van zeevoedselvergiftiging
 • De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergifitiging
 • Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren
 • De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling uit te voeren
 • De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde duiker uit te voeren
 • Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een duiker die ziek of gewond is
 • De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken (Beademing uitvoeren) bij een gewonde duiker
 • Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor gewonde duikers te beschrijven
 • De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen van bloedingen, waaronder directe druk, omhoogbrengen en het gebruik van drukverbanden en drukpunten
 • Drukpunten te localiseren en toe te passen voor het onder controle brengen van externe bloedingen
 • Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke zeedieren te behandelen
 • Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te demonstreren
 • Drukimmobilisatietechniek te demonstreren.
 • De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen
 • Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

De aard en de omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden om potentieel gevaarlijke zeedieren te identificeren; eerste hulp te verlenen bij een verwonding door een gevaarlijk zeedier; en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te voorkomen.

Deze cursus geeft geen training in reanimatie of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van een schip is gebracht.

Neuro logo

On-Site Neurological Assessment for Divers


Deze cursus, On-Site Neurological Assessment for Divers, is een programma voor gevorderden dat extra training biedt aan diegenen die met succes de DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries cursus in de laatste twee jaar (24 maanden) hebben afgerond. Het werd ontwikkeld om DAN Oxygen Providers op te leiden in hoe de on-site neurologische beoordeling voor duikers uit te voeren.


Cursusdoel dan-neuro
Het DAN On-Site Neurological Assessment for Divers Provider (“DAN On-Site Neuro Provider”) programma is bedoeld om:


 • De kennis van de waarschuwingstekenen van een duiknoodgeval op te halen
 • Te herkennen wanneer het juist is om een neurologische beoordeling ter plaatste uit te voeren
 • Een neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren

Leerdoelen
Aan het eind van dit programma, DAN On-Site Neurological Assessment for Divers, kunnen deelnemers:

 • De veel voorkomende waarschuwingstekenen van decompressieongeval begrijpen en identificeren.
 • Een duikgeschiedenis afnemen om vast te stellen of het juist is om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.
 • Een On-Site Neurological Assessment leitje gebruiken om een volledige neurologische beoordeling ter plaatse uit te voeren.